Antikvarisk föremålsvård

Under hösten 2016 har jag några timmar i veckan ägnat mig åt museiföremålen på Ingarö Hembygdsmuseum. Arbetet har inneburit inventering, märkning, registrering, fotografering och magasinering. Resultatet är att en liten del av museets föremålssamling nu är registrerad. Men samlingen på ca 1000 föremål är eftersatt och mycket arbete återstår.


 

 

Vinterutställning

vinter-insta        fagelDen 16/12 öppnar vi vår utställning på Galleri T på Österlånggatan i Stockholm. Vi är sex konstnärer som ställer ut på temat vinter. Utställningen pågår till 15 januari. Jag deltar med ett antal små bilder.