Antikvarisk föremålsvård


Under hösten 2016 har jag några timmar i veckan ägnat mig åt museiföremålen på Ingarö Hembygdsmuseum. Arbetet har inneburit inventering, märkning, registrering, fotografering och magasinering. Resultatet är att en liten del av museets föremålssamling nu är registrerad. Men samlingen på ca 1000 föremål är eftersatt och mycket arbete återstår.


 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.