Antikvarisk föremålsvård


Nu avslutas första fasen i projektet Antikvarisk föremålsvård som pågått på Ingarö hembygdsmuseum under vårterminen 2016. Museets föremålssamling har delvis ordnats, registrerats och studerats. En hel del härliga museiföremål finns i museet, ting som bär på berättelser om skärgårdslivet i en förgången tid.

IMG_7335-Redigera-Redigera IMG_7326-Redigera-2 IMG_5195-Redigera

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.