Arvoden


Quentin_Massys_001Att arbeta yrkesmässigt inom kultursektorn innebär att man då och då tillfrågas, och till och med förväntas, att utföra arbetsuppgifter utan att ta betalt. Det kan röra sig om att skriva en artikel, ta fram några bilder, kanske hålla ett litet föredrag, eller någon annan trevlig uppgift.

Ett problem för mig och för många andra kulturarbetare är att vi ofta konkurrerar med kultur- och historieintresserade personer som gärna håller föredrag eller skriver utan arvode.

Jag arbetar inte gratis. Men jag kan utlova en väl utförd arbetsinsats, byggd på erfarenheter av många års kulturarbete, forskning och studier.