Galleri Lagårn

Äntligen dags igen för Galleri Lagårn. I år är vi nio konstnärer som ställer ut under nio dagar, 8-16 juli. Välkommen!

Litterär ångbåtstur

Den 1 juni kl. 18.00 lägger M/S Mariefred ut från kajen. Under resan kommer tre författare att presentera sina böcker. Jag medverkar med Smaka på historien och berättar i ca 25 minuter om och ur boken. Läs mer och boka biljetter här:

http://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2017/06/01/litterar-angbatstur-i-malaren/?page-19-4707=1

 

Museet i Pilhamn

Under vårterminen 2017 pågår föremålsinventering på museet i Pilhamn på Ingarö. Föremål sorteras, fotograferas, tas om hand och registreras i databasen collective access. Det är ett projekt som drivs i samverkan med Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum samt Stockholms läns hembygdsförbund. Klicka på bilden om du vill följa tillväxten av registrerade föremål i databasen.

 

Antikvarisk föremålsvård

Under hösten 2016 har jag några timmar i veckan ägnat mig åt museiföremålen på Ingarö Hembygdsmuseum. Arbetet har inneburit inventering, märkning, registrering, fotografering och magasinering. Resultatet är att en liten del av museets föremålssamling nu är registrerad. Men samlingen på ca 1000 föremål är eftersatt och mycket arbete återstår.


 

 

Vinterutställning

vinter-insta        fagelDen 16/12 öppnar vi vår utställning på Galleri T på Österlånggatan i Stockholm. Vi är sex konstnärer som ställer ut på temat vinter. Utställningen pågår till 15 januari. Jag deltar med ett antal små bilder.

 

Galleri Lagårn

Från den 11 juli till den 31 juli medverkar jag i samlingsutställningen Galleri Lagårn. Vi är 15 konstnärer och konsthantverkare som ställer ut i den gamla lagårn från mitten av 1800-talet. Adressen är Fagerholmsvägen 54, Ingarö. Välkommen, öppet dagligen 12.00 – 17.00.

IMG_5621