Museet i Pilhamn

Under vårterminen 2017 pågår föremålsinventering på museet i Pilhamn på Ingarö. Föremål sorteras, fotograferas, tas om hand och registreras i databasen collective access. Det är ett projekt som drivs i samverkan med Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum samt Stockholms läns hembygdsförbund. Klicka på bilden om du vill följa tillväxten av registrerade föremål i databasen.

 

Antikvarisk föremålsvård

Under hösten 2016 har jag några timmar i veckan ägnat mig åt museiföremålen på Ingarö Hembygdsmuseum. Arbetet har inneburit inventering, märkning, registrering, fotografering och magasinering. Resultatet är att en liten del av museets föremålssamling nu är registrerad. Men samlingen på ca 1000 föremål är eftersatt och mycket arbete återstår.