Antikvarisk föremålsvård

Under hösten 2016 har jag några timmar i veckan ägnat mig åt museiföremålen på Ingarö Hembygdsmuseum. Arbetet har inneburit inventering, märkning, registrering, fotografering och magasinering. Resultatet är att en liten del av museets föremålssamling nu är registrerad. Men samlingen på ca 1000 föremål är eftersatt och mycket arbete återstår.


 

 

Antikvarisk föremålsvård

Nu avslutas första fasen i projektet Antikvarisk föremålsvård som pågått på Ingarö hembygdsmuseum under vårterminen 2016. Museets föremålssamling har delvis ordnats, registrerats och studerats. En hel del härliga museiföremål finns i museet, ting som bär på berättelser om skärgårdslivet i en förgången tid.

IMG_7335-Redigera-Redigera IMG_7326-Redigera-2 IMG_5195-Redigera