”För att förstå vad som sker i dag måste vi ta reda på vad som hände i går. Först då kan vi säga något om framtiden”


Rubriken, ett citat av klimatforskaren Anders Omstedt, passar in på såväl klimat som historia och sammanfattar varför det är viktigt med historia.

Världen förändras. Det har den alltid gjort. Gamla föreställningar, traditioner och värderingar försvinner. Det är samtidens uppgift att ersätta det gamla med något nytt. Men det är först när vi har kunskap om, och förståelse för äldre tider, som vi kan fatta kloka beslut. 

 

Vill du läsa vidare? Det kan du göra här: