Källforskning


Efter en kurs i paleografi, handskriftsläsning, på 90-talet, blev jag hängivet intresserd av att tyda gamla handskrifter. Intresset har hållit i sig och tidvis tillbringar jag mycket tid på olika arkiv i Stockholm, eller sitter djupt försjunken i någon svårtydd text som jag letat fram från olika arkivprogram i datorn. Jag läser handskrifter från 1500-, 1600- och 1700-talen. Dessa utgör, tillsammans med klassiska historieverk, grunden i min verksamhet. Det jag söker är människor och deras livsöden. Dokumentet till höger är skrivet 1599. Det är en rapport från en skeppsinventering som gjordes i Stockholm i november detta år.

 

1599