Människor


Historia handlar om människor, både de som levt före oss, och de som lever nu. Jag intresserar mig för livsöden och händelser i människors liv som gjort att de hamnat utanför samhällets ramar. Det kan handla om en fattig piga som stjäl eller en prinsessa som tvingas lämna sitt hemland för att bli drottning i ett främmande land med en främmande kultur.

Utanförskap kunde, och kan, drabba alla, oavsett klass, kön och etnicitet.

Jag tror att det är nyttigt att studera exempel ur historien. Där har vi facit, där vet vi hur det gick. Det kan hjälpa oss att bättre förstå de problem vi har i dag.

IMG_1210