Skärgård


Stockholms skärgårds tidiga historia är förvånansvärt okänd. En av orsakerna är att en mycket stor del av skärgårdens historia bokstavligen gick upp i rök sommaren 1719. Det var i slutskedet av det Stora nordiska kriget, som ryska galärer anföll den svenska kusten och brände allt i sin väg. Några få, enstaka byggnader finns kvar.

En annan orsak till varför skärgårdens äldre historia är så okänd är att det görs mycket få arkeologiska undersökningar i skärgårdsområden. De flesta sådana undersökningar görs i samband med stora väg- eller husbyggen. I skärgården är exploateringsnivån låg och arkeologiska undersökningar därmed sällsynta.

Det finns undantag. Ett exempel är den arkeologiska inventering som gjordes på Djurö sommaren 2007 och som resulterade i fyndet av ett 1500-talssvärd.