Ingarö museum


Ingarö museum har en stor samling föremål och fotografier från 1800- och 1900-talen. Samlingarna har nyligen börjat registreras i databasen collective access. Här kan du söka bland föremål och foton från både Ingarö och andra platser i Stockholms län.
Sök i Ingarö museums föremåls- och fotosamlingar

 

 

En inspirationssida för slöjd i skolan, med utgångspunkt i några av museets föremål gjordes sommaren 2016. Den hittar du här:
IHF:s slöjdsida