Litterär ångbåtstur


Den 1 juni kl. 18.00 lägger M/S Mariefred ut från kajen. Under resan kommer tre författare att presentera sina böcker. Jag medverkar med Smaka på historien och berättar i ca 25 minuter om och ur boken. Läs mer och boka biljetter här:

http://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2017/06/01/litterar-angbatstur-i-malaren/?page-19-4707=1

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.