Mat


IMG_4035-RedigeraMathistoria har på senare år blivit en del av mitt arbetsfält. Tillsamman med mästerkocken Örjan Klein har jag skrivit boken Smaka på historien, som kom ut på Stockholmia förlag i maj 2016. Väldigt mycket research i arkiv och bibliotek har gjorts i samband med arbetet med boken.

Vid två tillfällen har jag också medverkat i TV-programmet Historieätarna.