Museer


Jag har lång erfarenhet av museiarbete, från både små och stora museer. Jag började min museibana som museivakt och guide på Skansen. Sedan fick jag ett tvåårigt vikariat som registrator på Kungl. myntkabinettet som då låg i samma byggnad som Historiska museet och Riksantikvarieämbetet. I tolv år var jag sedan anställd som intendent och utställningsproducent på Vasamuseet och arbetade då både med uppbyggnaden av museets basutställningar och med stora, tillfälliga produktioner. I samband med en stor omorganisation lämnade jag Vasamuseet och var en kort tid avdelningschef på ett litet museum på västkusten. Efter det har jag som konsult gjort utställningar på Skärgårdsmuseet i Stavsnäs, arbetat med forskning och utställningsplanering av museet HAMN i Nacka, arbetat med ett föremålsprojekt på Ingarö Hembygdsmuseum samt utfört forskningsuppdrag för utställningsprojekt på Vasamuseet.