Museet i Pilhamn


Under vårterminen 2017 pågår föremålsinventering på museet i Pilhamn på Ingarö. Föremål sorteras, fotograferas, tas om hand och registreras i databasen collective access. Det är ett projekt som drivs i samverkan med Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum samt Stockholms läns hembygdsförbund. Klicka på bilden om du vill följa tillväxten av registrerade föremål i databasen.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.