Böcker


Ett linne med monogram, en sprucken träsked, en fotogenlampa, en snusdosa. Vad kan vardagens föremål berätta för oss om äldre tiders skärgårdsbor? De som varje morgon vaknade vid tuppens galande, knackade hål på ishinnan i vattenhinken, stretade i alla väder fram till ladugårdar för att sköta om djuren, passade ärtsängar och vakade över höns, skottade snö från farstukvistar och gångstigar till brunnar och utedass, hämtade ved till falnande brasor, frös i dragiga stugor och varje söndag satt på de hårda träbänkarna i kyrkan. De som klippte fruktträd, plockade äpplen, kokade mos, vattnade spirande växter i drivhusen. De som förhandlade om bra arrendekontrakt, dukade borden, satt vid sina skrivbord i mahogny och författade verser och brev? 

Med utgångspunkt från föremål samt en djupdykning i kyrkböcker berättas här om människor, platser och händelser på Ingarö i äldre tid.

Biets bästa bok har skapats under en tid då Coronapandemin inneburit stora begränsningar i livet. Tecknandet och skrivandet har varit en lustfylld sysselsättning och en hjälp att stå ut under denna märkliga tid.

Våren 2017 fick jag ett stipendium som innebar att jag kunde bo en tid i Elin Wägners hem Lilla Björka i Småland. Jag hade då påbörjat ett arbete på en bok om kvinnor ur historien. Boken är en utveckling av ett föredrag/tidsresa om kvinnor ur det förflutna som jag framfört flera gånger. Vistelsen i Småland stärkte och fördjupade definitivt min känsla för kvinnohistoria. 


smaka_pa_historien_framsida_480x565Smaka på historien är en bok om människor och måltider från 1500-, 1600- och 1700-talen. Den innehåller berättelser ur arkiven och varvas med recept skapade av Örjan Klein, moderna men med historisk klang. Jag är författare och illustratör till boken som gavs ut på Stockholmia förlag 2016. Klicka på bilderna för smakprov på några boksidor.

  


omslag-Redigera

Ingarö, sällsamheter och strövtåg är en bok om Ingarö,från forntid till nutid. Jag har varit huvudförfattare till boken,  som också innehåller texter av andra författare. Utgiven på Columbus förlag 2015. Till den här boken har jag bidragit även med illustrationer.


bok

Den här boken, SKÄRGÅRD OCH ÖRLOG, är utgiven av Kungl. vitterhetsakademien. Den innehåller uppsatser om Stockholms skärgårds historia skrivna av olika forskare. Jag var redaktör för boken.


glimtar-Redigera

Glimtar ur Värmdös historia kom ut 2009. Jag skrev och fotograferade. Boken innehåller också bilder av konstnärerna Carl Schubert och Emma Göthner.


skannabBoken om Djurhamn skrev jag 2007 på uppdrag av Värmdö kommun.